Nyköpings Student 2021

Studentdagen är fredag den 11 juni

Hur studentfirandet 2021 blir är i nuläget för tidigt att säga.

I rådande läge med smittspridning av Covid-19 så gäller maximalt 8 personer vid allmänna sammankomster. Nyköpings gymnasieskolor arbetar för att minska smittspridningen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I april förlängde Transportstyrelsen det tillfälliga förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande. Förbudet gäller fram till och med 30 juni 2021.

Att hyra till exempel en partybuss räknas som en privat sammankomst och går under samma regelverk som när man hyr en lokal för exempelvis privata fester. De tillfälliga reglerna infördes i början av januari med stöd av pandemilagen och innebär bland annat att antalet deltagare vid den privata sammankomsten begränsas till maximalt åtta personer. Det är den som hyr ut lokalen (exempelvis partybussen) som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.

Läs gärna mer på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Gymnasieskolorna väntar in våren för att se om rekommendationerna förändras och återkommer med mer information runt mitten av maj.

Uppdaterad april 2021

Go to Elteknikbranschens gymnasium

Elteknikbranschens gymnasium

Go to Framtidsgymnasiet

Framtidsgymnasiet

Go to LBS Nyköping

LBS Nyköping

Go to Nyköpings enskilda gymnasium

Nyköpings enskilda gymnasium

Go to Nyköpings gymnasium

Nyköpings gymnasium

Go to Nyköping Strand Utbildningscentrum

Nyköping Strand Utbildningscentrum

Go to Realgymnasiet Nyköping

Realgymnasiet Nyköping

Go to Öknaskolan Naturbruksgymnasium

Öknaskolan Naturbruksgymnasium

Go to Gymnasiekåren

Gymnasiekåren