2 maj, 2018

LBS Nyköping

Varmt välkomna på fredag den 12 juni till studentfirandet på Ljud- och bildskolan!

I år kommer vi att dela upp våra studenter klassvis enligt följande program:

MU 17 KR 17
10.00 – Samling på skolan i matsalen. Avslutning med mentorer samt fotografering
11.00 – Studentlunch på skolan
11.40 – Avtåg till Teatern
12.00 – Avslutning på Teatern
12.30 – Utspring

SU 17
11.00 – Samling på skolan i Madrid. Avslutning med mentor samt fotografering
12.00 – Studentlunch på skolan
12.40 – Avtåg till Teatern
13.00 – Avslutning på Teatern
13.30 –  Utspring

SG 17
10.00 – Samling hemma hos Tobias i Enstaberga. Avslutning och lunch med mentor 10.00 – 12.00.
12.40 – Samling på skolan för fotografering
13.40 – Avtåg till Teatern
14.00 – Avslutning på Teatern
14.30 – Utspring

Planeringen har utgått från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de idéer som gymnasiekåren och studenterna bidragit med. Målsättningen har varit att utifrån den situation som råder kunna ge alla studenter ett så bra firande som möjligt.

Varje student får ta med två gäster. Det kan till exempel vara en kompis, vårdnadshavare eller syskon. När du springer ut tar gästerna emot dig i Teaterparken och ni lämnar parken tillsammans. Efter utspringet tar skolans studentfirande slut.

Dagen kommer att dokumenteras både till er studenter och till era anhöriga som inte kan delta på plats.

VARMT VÄLKOMNA

Hälsningar
LBS Nyköping

Tänk på att studentdagen är en vanlig skoldag – att dricka alkohol eller vara berusad är förbjudet. Påverkade elever kommer inte att få delta i skolans studentfirande.

Följ oss på:

Webbplats

Facebook

Instagram

Twitter