4 april, 2019

Studentkortegen

Med anledning av beslut gällande sammankomster och råd att undvika större sammanhang om mer än 50 personer så tittar nu Gymnasiekåren och gymnasieskolorna på andra alternativ till studentaktiviteter och firande på studenten 12 juni.

Mer information finns här. 

//

Tidigare aktiviteter (som nu ses över):

Program och tider

Tid för utspringet 12 juni 2020, se skolornas information.

15:00 – Samling på Stora torget

15:45 – Kortegen avgår

Ca 16:30 – Kortegen slut

Färdväg för kortegen

Kommer snart…

Regler för flak

1. Fordonståget får bara bestå av ett dragfordon och ett till kopplat släpfordon med maxlängd av 24 meter.
OBS! Vissa gathörn kommer att bli svårpasserade med långa fordon. Sammankopplingen måste vara tillförlitlig. Släp fordonet ska vara stabilt så det inte finns risk för vältning.

2. På flak ska det finnas skyddsräcke eller motsvarande med en höjd av minst 110 cm. Om något står längs väggarna så räknas 100 cm från detta. OBS! Inga rep eller liknande får användas. Skyddsräcke – om annat än täckta sidor används exempelvis brädor ska avståndet mellan dessa vara max 20 cm.

3. Flaket får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.

4. Säten, bänkar eller motsvarande anordningar ska sitta fast.

5. Alla ekipage ska ha brandsläckare tillgänglig på flaket vilken flakvärden ansvarar för. Ekipage med bensindrivet elverk ska ha brandsläckare av godkänd typ och monterad på en lättillgänglig plats.

6. Om det inte finns fast monterad påstigningsanordning ska stege eller trappa medföras, som kan fästas i flaket vid av och påstigning.

7. Föraren måste vara minst 21 år och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. För traktor med släp krävs dock B-körkort.

8. Passagerarna/flakvärden ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtal vara uppkopplat under hela färden. en “walkie-talkie” är att föredra.

9. På varje flak ska det finnas en flakvärd som är minst 25 år, kan vara en anhörig. Flakvärden ska inte vara med och fira själv. Flakvärden måste vara nykter och bära reflexväst och vara införstådd i reglerna kring kortegen.

10. För att ekipaget ska få starta krävs en besiktning på Nicolaiskolans gård kl. 12.00-13.30. Både förare och flakvärd ska finnas på plats vid besiktningen. Besiktningen kommer utföras av polis innan avfärd.

Fordon som inte uppfyller krav eller som inte finns på plats vid utsatt tid kommer inte att få delta i den tillståndsgivna kortegen. Fordonen ska stå kvar på Nicolaiskolans gård efter  besiktningen. Tillstånd söks av Gymnasiekåren.

11. Fordon där säkerheten äventyras under färden kommer att stoppas från vidare deltagande i kortegen. Pyroteknik och rökmaskiner är inte tillåtna i kortegen. Plakat med sexistiska och kränkande budskap får inte heller förekomma.