4 april, 2019

Studentkortegen

Studentkortegen är ett uppskattat inslag av både studenter och anhöriga i studentfirandet. Vi är därför väldigt måna om att genomföra den på att bra och säkert sätt.

Det är i normala fall inte tillåtet att färdas på flak eller släp men är vissa krav uppfyllda är det ändå tillåtet vid till exempel studentfirande. Dessa krav finns listade här nedan. Viktigt för dig som förare eller på annat sätt ska arrangera studentflaket är att tillse att ditt fordon och studentflak uppfyller alla krav. Är kraven inte uppfyllda kan vi inte tillåta färd.

Meddela polisen

Om du ska delta med ett fordon och studentflak under studenten meddelar du polisen detta genom att maila registrator.ost@polisen.se. Det polisen behöver veta är:

• Vilken ort det gäller
• Datum och tidpunkt
• Slag av fordon
• Registernummer på fordonet
• Antal deltagare
• Ansvarig för transporten och telefonnummer till denne

Skriv ”Studentflak” i ämnesraden. Tänk på att meddela polisen i god tid!

Krav som ska vara uppfyllda

För dig som kör

Föraren är ansvarig för att studentflaket uppfyller och framförs enligt gällande lagar och regler:

• Man får bara ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara.
• Det ska finnas hållfasta skyddsräcken eller motsvarande anordning av tillräcklig höjd som hindrar att passagerare faller av. Dessa bör vara minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska sitta fast.
• Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
• Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
• Föraren ska ha fyllt 21 år och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren minst ha behörighet B och haft den behörigheten sedan två år.
• Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.

Att tänka på

• På flaket ska det finnas en flakvärd som inte själva är med och firar. Denna ska hjälpa till med säkerheten under färden och öka tryggheten. Flakvärden ansvarar för ordningen, ska bära reflexväst och ha fyllt 25 år.
• Säkerheten ökar om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket.
• Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.
• Det ska finnas en av- och påstigningsanordning för passagerarna.
• Ingenting får kastas från flaket.
• Det ska finnas en brandsläckare på flaket.
• Det är inte tillåtet med pyroteknik eller rökmaskiner.
• Det kommer att råda en nolltolerans mot alkohol under kortegen. Är du under 20 år får du inte inhandla starkare dryck än folköl och enligt de lokala föreskrifterna är det förbjudet att dricka alkohol i centrala Nyköping!

Tips

• Du som är flakvärd får gärna se till att det finns vattenflaskor att dela ut till studenterna på flaket. 

På studentdagen

Besiktning

Fordonen och studentflaken kommer att besiktigas innan de får delta i kortegen.

För att ekipaget ska få starta krävs att ekipaget med förare och flakvärd finns på plats vid Nicolaiskolans skolgård kl. 11:30. Fordon som kommer efter kl. 13:30 kommer inte att få delta i kortegen.

Fordonen kan ställas upp på Folkungavägen, mellan Västra Kvarngatan och Östra Trädgårdsgatan, för de sista förberedelserna men måste vara helt färdigställda innan insläpp av polisen till skolgården för uppställning och besiktning.

Färdväg

Kortegen avgår från Nicolaiskolans skolgård kl. 15:45 på anvisning av polisen.

Kortegen kommer att gå Nicolaiskolans skolgård – Folkungavägen – Ringvägen – Östanvägen och avslutas vid gamla skolbussplatserna, Tessin, på Tessins väg. Se karta nedan.

Avlastning sker vid gamla Tessinskolan och ingen får därefter åka på flaket.