4 april, 2019

Studentkortegen

Studentkortegen är ett uppskattat inslag av både studenter och anhöriga i studentfirandet. Vi är därför väldigt måna om att genomföra den på att bra och säkert sätt.

Det är i normala fall inte tillåtet att färdas på flak eller släp men är vissa krav uppfyllda är det ändå tillåtet vid till exempel studentfirande. Dessa krav finns listade här nedan. Viktigt för dig som förare eller på annat sätt ska arrangera studentflaket är att tillse att ditt fordon och studentflak uppfyller alla krav. Är kraven inte uppfyllda kan vi inte tillåta färd.

Meddela polisen

Om du ska delta med ett fordon och studentflak under studenten meddelar du polisen detta genom att maila registrator.ost@polisen.se. Det polisen behöver veta är:

• Vilken ort det gäller
• Datum och tidpunkt
• Slag av fordon
• Registernummer på fordonet
• Antal deltagare
• Ansvarig för transporten och telefonnummer till denne

Skriv ”Studentflak” i ämnesraden. Tänk på att meddela polisen i god tid!

Krav som ska vara uppfyllda

För dig som kör

Föraren är ansvarig för att studentflaket uppfyller och framförs enligt gällande lagar och regler:

• Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras, behövs lägst behörighet B sedan 2 år.
• Om transporten sker på släpfordon ska det var kopplat till dragfordonet på ett trafiksäkert sätt.
• På flaket ska det finnas en flakvärd som ansvarar för ordningen på flaket. Denne ska bära reflexväst och ha fyllt 25 år.
• En direktkontakt mellan flakvärd och föraren ska ske genom ett tillförlitligt kommunikationssystem. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
• Det ska finnas en av- och påstigningsanordning för passagerarna.
• Utrymmet för passagerarna får inte innehålla farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
• Banderoller, plakat och liknande får med hänsyn till trafiksäkerheten inte överstiga 3 meter på bredden.
• Det som förvaras på flaket, t.ex. säten eller bänkar, ska sitta fast.
• Ha hållfasta skyddsräcken som är minst 110 cm höga. Armar och ben ska hållas innanför räckena.
• Ingenting får kastas från flaket.
• Det ska finnas en brandsläckare på flaket.
• Det är inte tillåtet med pyroteknik eller rökmaskiner.

Du som är flakvärd får gärna se till att det finns vattenflaskor att dela ut till studenterna på flaket. 

Att tänka på

• Det kommer att råda en nolltolerans mot alkohol under kortegen. Är du under 20 år får du inte dricka eller ha med dig starkare dryck än folköl och enligt de lokala föreskrifterna är det förbjudet att dricka alkohol i centrala Nyköping!
• Antal passagerare och hur de är placerade ska inte medföra någon fara under färden. Stå eller sitt säkert ombord – håll i er och sprid ut er. Det har hänt att fordon tippat när många har samlats på en sida.
• Gå på och av endast när fordonet står stilla och efter klartecken från flakvärden.

På studentdagen

Besiktning

Fordonen och studentflaken kommer att besiktigas innan de får delta i kortegen.

För att ekipaget ska få starta krävs att ekipaget med förare och flakvärd finns på plats vid Nicolaiskolans skolgård kl. 11:30. Fordon som kommer efter kl. 13:30 kommer inte att få delta i kortegen.

Fordonen kan ställas upp på Folkungavägen, mellan Västra Kvarngatan och Östra Trädgårdsgatan, för de sista förberedelserna men måste vara helt färdigställda innan insläpp av polisen till skolgården för uppställning och besiktning.

Färdväg

Kortegen avgår från Nicolaiskolans skolgård kl. 15:45 på anvisning av polisen.

Kortegen kommer att gå Nicolaiskolans skolgård – Folkungavägen – Ringvägen – Östanvägen och avslutas vid gamla skolbussplatserna, Tessin, på Tessins väg. Se karta nedan.

Avlastning sker vid gamla Tessinskolan och ingen får därefter åka på flaket.