2 maj, 2018

Nyköping Strand Utbildningscentrum

Vi som arbetar på Nyköping Strand Utbildningscentrum gratulerar alla våra avgångselever och önskar lycka till i framtiden!

Hälsningar, rektor Hannu Husa med medarbetare

Program för studentdagen:

Studenter på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL17

Tider:

  • 09:00 Samling på skolan
  • Ca 11:40 Utspring RL17

Respektive klass, RL17A och RL17B kommer att springa ut genom två olika entréer. Information till anhöriga kommer att finnas på plats.

Vi uppmanar alla studenter i RL17 med anhöriga att lämna skolområdet senast 12.10 då vi ska ha avslutningsceremoni för HT17.

Studenter på Hotell- och turismprogrammet, HT17

Tider:

  • 12:30 Samling på skolan
  • Ca 15:00 Utspring HT 17

Varje student får ha två anhöriga vid utspringet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi förutsätter att alla respekterar och följer rekommendationerna.

Tänk på att studentdagen är en vanlig skoldag – att dricka alkohol eller vara berusad är förbjudet. Påverkade elever kommer inte att få delta i skolans studentfirande.

Anna Holmer

Under mina tre år på Nyköping Strand har jag utvecklats både inom matlagningen men även socialt. Jag har alltid känt mig sedd och välkommen vilket har betytt väldigt mycket för mig. Det har varit fantastiskt att ha fina vänner och lärare runt mig vilket har gjort att jag har utvecklats inom yrket och att jag har fått vänner för livet, både elever och lärare. Lärarna har bemött mig som kollega och vän och inte som en elev vilket har gjort att jag fått ett intryck av att jag är viktig och inte en i mängden. Tack för dessa tre år, ni har format mig till en yrkesperson och jag kunde inte vara gladare.

Linn Öberg

Mina 3 år på Nyköping Strand Utbildningscentrum har förberett mig väl för arbetslivet och jag har fått många möjligheter genom olika praktikplatser både i Sverige och utomlands. Jag har utvecklats som person, blivit självständig och lärt mig enormt mycket under åren, som kommer hjälpa mig mycket i framtiden.

Följ oss på:

Webbplats

Facebook

Instagram