3 april, 2020

Så här blir firandet 12 juni

Det är ett speciellt år i år och frågan kring studenternas firande har varit aktuell under hela pandemiförloppet. Efter gårdagens samverkansmöte där representanter från räddningstjänst, polis och alla gymnasieskolor i Nyköping träffades, finns nu en plan klar.

De flesta gymnasieskolor kommer att arrangera studentfotografering, ceremoni med betygsutdelning och utspring. De flesta skolor har även gemensam lunch. Allt kommer att anordnas klassvis och på sådant sätt att risk för spridning av covid-19 minskas.

  • Studentdagen börjar på olika tider beroende på skola. Firandet sker klassvis. Mer information och program för dagen kommer från varje skola.
  • Utspringet sker klassvis och enligt schema från skolan, så att det inte blir trångt på skolgården/anvisad plats.
    Varje student får ta med två gäster. Det kan till exempel vara en kompis, vårdnadshavare eller syskon. När du springer ut tar gästerna emot dig på skolgården och ni lämnar skolan tillsammans. Efter utspringet tar skolans studentfirande slut.
  • Dagen kommer att dokumenteras både till er studenter och till era anhöriga som inte kan delta på plats.

Planeringen har utgått från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de idéer som gymnasiekåren och studenterna bidragit med.

Tillfälligt stopp för firande på studentflak

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.

Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, eller som det uttrycks i föreskriften: färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande.Förbudet gäller till och med den 31 december 2020.

Mer information finns här på Nyköpings kommuns webbsida. Program och mer detaljer kommer från respektive skola närmare studentdagen.

//

Information från 27 april

Valborg och Beppe

Hej Student!
Vi förstår att ni vill festa och ha roligt på Valborg och Beppe. Samtidigt har vi alla ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens och regeringens regler om att hålla avstånd, skydda utsatta grupper och att bara fira med sina närmaste i sitt hushåll.

Vi måste alla hjälpas åt att bromsa spridningen av covid-19. Det innebär att valborgsfirandet och Beppe, studenternas traditionsenliga fest, måste se annorlunda ut.

Fira med dina närmaste, gärna hemma och utomhus. Att umgås med de få personer man vanligen umgås med anses okey, som familjen.
Det går bra att umgås i små sammanhang utomhus. Det ska helst vara de personer man vanligen umgås med. Tänk på att hålla avstånd till varandra även utomhus.

Även om du som student är ung och själv inte tillhör en riskgrupp så vill vi att ni ska ta hand om varandra och era nära och kära genom att ta ansvar för att begränsa smittspridningen. Ta hand om dig och håll avstånd.

Läs gärna mer på nykoping.se eller Folkhälsomyndighetens webbsida.

Hälsningar
Nyköpings kommun, Gymnasieskolorna i Nyköping, polis och räddningstjänst.

//

Information från 3 april

Nya studentaktiviteter i vår och annorlunda studentfirande 12 juni

Med anledning av beslut gällande sammankomster och råd att undvika större sammanhang om mer än 50 personer så tittar nu Gymnasiekåren och rektorerna på andra alternativ till studentaktiviteter och firande. Det är de planerade aktiviteterna innan och i samband med studenten som påverkas.

Torsdag 2 april var det samverkansmöte och planering inför student 2020 med Gymnasiekåren, Polisen, Räddningstjänsten och rektorer för Nyköpings olika gymnasieskolor. Gemensamt kom de fram till att eftersom det i nuläget är svårt att bedöma hur länge nuvarande regler och rekommendationer kommer att vara gällande, eller om skärpningar kommer att ske på området, så behöver vårens och studentens aktiviteter ses över.

Det är de traditionella stora aktiviteterna som bland annat mösspåtagning (Beppe), Kortegen, samlingen vid Stadshustrappan och utspringet som behöver ses över. Gymnasiekåren har redan börjat titta på andra aktiviteter som de kan arrangera enligt gällande förbud och varje gymnasieskola arbetar nu med flera olika alternativ för hur ett studentfirande den 12 juni kan gå till.  

  • Vi ska göra vårt bästa för att fira våra fina studenter, de har kämpat hårt i flera år och är förtjänta av ett ordentligt firande, men i rådande läge så får vi skolor göra det bästa av situationen och det tror jag att studenterna förstår, säger Björn Löfstedt, resultatenhetschef på Nyköpings gymnasium.

Mer information om kommande studentaktiviteter från gymnasiekåren kommer efter påsklovet. Samverkansgruppen följer utvecklingen kring Corona och återkommer med mer information om hur studentdagen 12 juni ska firas.